Prodajna mijesta i servisne radionice


LISTA OVLAŠTENIH PRODAJNIH MIJESTA:

1.  Goldoni Centar Hrvatska
     Machina Tractoria d.o.o.
     Plovanija, Portoroška 7
     52460 Buje

    Telefon: 052 777 241
    E mail:  machina.tractoria@pu.t-com.hr

2.  Elektro Shop d.o.o.
     Trgovačka 40
     52215 Vodnjan
    
     Telefon: 051 511 888
     Mobitel: 091 207 04 05
     E mail: electroshop-vodnjan@email.t-com.hr

3.  Jamatva d.o.o.
      Tina Ujevića 13
      21276 Vrgorac
     
      Telefon: 021 674 592, 021 674 165
      E mail: jamatva@st.t-com.hr

4.  Kokot Agro d.o.o.
      Mladinska 2
      10450 Jastrebarsko

      Telefon: 01 627 15 45, 01 627 15 43
      Mobitel:
      E mail: kokot-agro@kokot-agro.hr

5.  Leško d.o.o.
      Ul Petra Đurkina bb
      49223 Sveti Križ Začretje (ZG)
     
      Telefon: 049 227 411
      E mail: leskoagro@gmail.com
      

LISTA OVLAŠTENIH SERVISNIH RADIONICA GOLDONI

1.  Goldoni Centar Hrvatska
     Machina Tractoria d.o.o.
     Plovanija, Portoroška 7
     52460 Buje

     Telefon: 052 777 241
     E mail:  machina.tractoria@pu.t-com.hr

2.  Re –Mont, Željko Brkić
     Brkičev Arman 32
     31512 Feričanci

     Telefon: 031 603 403
     Mobitel: 091 51 40 378